REFERENSLISTA BRANDTÄTNINGAR FRÅN HAPUFLAM

 
Tillv. Nr Kund Montageplats Mon. tid Utförande Antal
HF 1001 StoraEnso Stora Nymölla 36235 Brandskyddsbarriär för elkabel 15m2
HF 1003 Brandex Nyköping Industri Nyköping 36413 Brandskyddstenar TS 90 20 st
HF 1004 Brand & Industriskydd Växjö Sjukhus Skyddsrum 36586 Brandskyddsplugg TS 90 32 st
HF 1005 Kiruna Värmeverk Kiruna Värmeverk 36730 Brandskyddsbarriär för elkabel 350m2
HF 1014 Skanska Halmstad Bo Klok halmstad 37189 Brandskyddsbarriär för elkabel 4,5m2
HF 1013 Trav och Gallopp Sollvalla Trav och Gallopp Sollvalla 37235 Brandskyddsbarriär för elkabel 30m2
HF 1018 Skanska Alingsås Bo Klok Alingsås 37370 Brandskyddsbarriär för elkabel 3,0m2
HF 1019 Birka Nät Stockholm Kista tunneln 37438 Brandskyddsbarriär för elkabel 30 m2
HF 1017 BT Products Mjölby BT Products Mjölby 37530 Brandskyddsbarriär för elkabel 500m2
HF 1017 BT Products Mjölby BT Products Mjölby 37590 Brandskyddsbarriär för elkabel 500m2
HF 1022 Brandex Nyköping Brandex projekt 37590 Brandskyddsbarriär för elkabel 1,5m2
HF 1021 Stockholm Elektriska Karolinska Sjukhuset 37726 Brandskyddsbarriär för elkabel 15 m2